Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, ОУ “Христо Смирненски” – с. Пристое

Наименование:ОУ “Христо Смирненски”
Община:Каолиново
Населено място:с. Пристое
Адрес:ул. “Аврора” №6
Телефон:053 612 249
Ел. поща:ou_pristoe@abv.bg
Директор:Снежана Чолакова
Краен срок за
подаване на документи:
08.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content