Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за целодневна организация на учебния ден, СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смядово

Наименование:Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”
Община:Смядово
Населено място:Смядово
Адрес:ул.”Черноризец Храбър” 16
Телефон:053 512 090
Ел. поща:sou_smiadovo@abv.bg
Директор:Марияна Живкова Йорданова
Краен срок за
подаване на документи:
10.01.2023г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content