Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) V-VII клас – Средно училище “Трайко Симеонов” – гр. Шумен

Наименование:Средно училище “Трайко Симеонов”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.“Ген.Драгомиров“ №44 Б
Телефон:0889433455
Ел. поща:tr_simeonov@abv.bg
Директор:Галина Иванова Сакарова
Краен срок за
подаване на документи:
14,00 часа на 29.11.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content