Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за ЦДО, Начален учител, Учител по професионална подготовка професия – Средно училище “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Върбица

Наименование:Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”
Община:Върбица
Населено място:Върбица
Адрес:ул.”Септемврийско въстание” 2
Телефон:2142
Ел. поща:su_varbica@abv.bg
Директор:Минка Янкова Атанасова
Краен срок за
подаване на документи:
10.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност:

  1. Учител в група за ЦДО прогимназиален етап
  2. Начален учител
  3. Учител по професионална подготовка професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content