Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Учител в група за ЦДО в начален етап – Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велики Преслав

Наименование:Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”
Община:Велики Преслав
Населено място:Велики Преслав
Адрес:Симеон Велики 27
Телефон:4 21 55
Ел. поща:ou_vp@abv.bg
Директор:Стела Илиева Петрова
Краен срок за
подаване на документи:
10.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Учител в група за ЦДО в начален етап – 2 места 0,5 щат

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content