Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Старши възпитател – Средношколско общежитие “Младост” – гр. Шумен

Наименование:Средношколско общежитие “Младост”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:УЛ. „ВЪЗРОЖДЕНЕЦ“ № 17
Телефон:883 – 119
Ел. поща:mladost.so_shumen@abv.bg
Директор:Тодорка Цанкова Иванова
Краен срок за
подаване на документи:
28.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Старши възпитател

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content