Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Старши възпитател, Средношколско общежитие “Младост” – гр. Шумен

Наименование:Средношколско общежитие “Младост”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.“Възрожденец“ № 17
Телефон:054 883 119
Ел. поща:mladost.so_shumen@abv.bg
Директор:Тодорка Цанкова
Краен срок за
подаване на документи:
04.11.2021 г. до 15:00ч
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: 1. Логопед; 2. Помощник на учителя

Необходими документи:

  1. Заявление до директора.
  2. Професионална автобиография.
  3. Диплома за завършено висше образование.
  4. Други документи за квалификация в полза на кандидата.
  5. Трудова книжка
  6. При подаване на документи се предоставят за сверяване и оригиналите

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content