Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Социален работник Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смядово

Наименование:Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”
Община:Смядово
Населено място:Смядово
Адрес:ул.”Черноризец Храбър” 16
Телефон:20-90
Ел. поща:sou_smiadovo@abv.bg
Директор:Марияна Живкова Йорданова
Краен срок за
подаване на документи:
09.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Социален работник

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content