Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Социален работник, ОУ “Свети Климент Охридски” – с. Пет могили

Наименование:ОУ “Свети Климент Охридски”
Община:Никола Козлево
Населено място:с. Пет могили
Адрес:ул. „Васил Левски“ №2
Телефон:0885 034 365
Ел. поща:klimentohridski1978@abv.bg
Директор:Жулиета Нешкова
Краен срок за
подаване на документи:
14.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content