Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Психолог, Логопед – Основно училище “Св. Климент Охридски” – с. Стоян Михайловски

Наименование:Основно училище “Св. Климент Охридски”
Община:Нови пазар
Населено място:Стоян Михайловски
Адрес:ул. “Димитър Полянов” 1
Телефон:0885302755
Ел. поща:ou_svkl_ohridski@abv.bg
Директор:Мергюл Хюсеин Юмерова
Краен срок за
подаване на документи:
24.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност:

  1. Психолог
  2. Логопед

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content