Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Помощник на учителя, Център за специална образователна подкрепа – гр. Шумен

Наименование:Център за специална образователна подкрепа
Община:Шумен
Населено място:гр. Шумен
Адрес:ул. “Милан Борисов” №16
Телефон:054 860 340
Ел. поща:csop.shumen@mail.com
Директор:Николинка Герчева
Краен срок за
подаване на документи:
07.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content