Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Помощник на учителя, Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен

Наименование:ПГССХТ – Шумен
Община:Шумен
Населено място:гр. Шумен
Адрес:ул. ”Симеон Велики” №5
Телефон:0879 145 351
Ел. поща:mail@pgssht.com
Директор:Живко Желязков
Краен срок за
подаване на документи:
16.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content