Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Помощник на учителя – Детска градина “Братя Грим” – гр. Шумен

Наименование:Детска градина “Братя Грим”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул. Родопи 28
Телефон:861375
Ел. поща:bragrim@abv.bg
Директор:Евгения Цветанова Михова
Краен срок за
подаване на документи:
03.11.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Помощник на учителя

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content