Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Помощник-възпитател – Детска градина “Китка” – гр. Нови пазар

Наименование:Детска градина “Китка”
Община:Нови пазар
Населено място: Нови пазар
Адрес:“Стефан Караджа”40
Телефон:2 34 86
Ел. поща:cdgkitka@abv.bg
Директор:Пенка Христова Великова
Краен срок за
подаване на документи:
10.12.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Помощник-възпитател

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content