Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Огняр – Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Нови пазар

Наименование:Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “ Проф. д-р Асен Златаров“
Община:Нови пазар
Населено място:Нови пазар
Адрес:ул. „Цар Асен“ № 38
Телефон:0537/2-20-03
Ел. поща:pghtd@abv.bg
Директор:Магда Димитрова Димитрова
Краен срок за
подаване на документи:
26.10.2021 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Огняр

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content