9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Образователен медиатор – Основно училище “Петко Рачев Славейков” – с. Изгрев

Наименование:Основно училище “Петко Рачев Славейков”
Община:Венец
Населено място:Изгрев
Адрес:ул. “Лудогорие” 51
Телефон:378
Ел. поща:iz_grev1@abv.bg
Директор:Ербил Мехмедов Кадиров
Краен срок за
подаване на документи:
13.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Образователен медиатор – 1 щ. бр.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content