Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Образователен медиатор – Основно училище “Васил Левски” – с. Градище

Наименование:Основно училище “Васил Левски”
Община:Шумен
Населено място:Градище
Адрес:“Г. Димитров” 28
Телефон:5482
Ел. поща:ou_gradishte1913@abv.bg
Директор:Румяна Маринова Панайотова
Краен срок за
подаване на документи:
10.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Образователен медиатор

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content