Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Образователен медиатор – Обединено училище “Пенчо Славейков” – с. Марково

Наименование:Обединено училище “Пенчо Славейков”
Община:Каспичан
Населено място:Марково
Адрес:Станьо Василев 26
Телефон:053222 339
Ел. поща:pencho58@mail.bg
Директор:Галина Петрова Бобадалиева
Краен срок за
подаване на документи:
14.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Образователен медиатор – 1 щ. бр.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content