Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Начален учител в ГЦО и ЗАС, НУ “Княз Борис I” – гр. Шумен

Наименование:НУ “Княз Борис I”
Община:Шумен
Населено място:гр. Шумен
Адрес:ул. “Тотлебен” №20
Телефон:054 874 893
Ел. поща:nu_knyazboris@abv.bg
Директор:Валерий Георгиев
Краен срок за
подаване на документи:
02.09.2022 г.
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content