Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Логопед, Психолог – Детска градина “Светулка” – гр. Шумен

Наименование:Детска градина “Светулка”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:кв. Б. Българанов, ул. “Генерал Драгомиров”
Телефон:801541
Ел. поща:svetulka_shumen@abv.bg
Директор:Надежда Цветанова Минчева
Краен срок за
подаване на документи:
10.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност:

  1. Логопед
  2. Психолог

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content