Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Лектор по английски език – Основно училище “Христо Ботев” – с. Янково

Наименование:Основно училище “Христо Ботев”
Община:Смядово
Населено място:Янково
Адрес:ул.”Възраждане”4
Телефон:2265
Ел. поща:ou-qnkovo@abv.bg
Директор:Веска Василева Илиева
Краен срок за
подаване на документи:
13.09.2021
Основание:чл. 216, ал.1 от ЗПУО

Длъжност: Лектор по английски език – 268 часа

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content