Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Директор на училище – IX Основно училище “Панайот Волов” – гр. Шумен

Наименование:IX Основно училище – ” Панайот Волов”
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул.”Шестте Ястребинчета”№1
Телефон:828 136
Ел. поща:shumen_9ou@abv.bg
Директор:Даниела Трендафилова Александрова
Краен срок за
подаване на документи:
10.03.2022 г.
Основание:ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 4, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Длъжност: Директор на училище

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Трудова автобиография
  3. Диплома за завършено образование
  4. Медицинско свидетелство, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца
  5. Свидетелство за съдимост, представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца

Данни за обявата

<<< Назад към всички обяви
Skip to content