Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Директор на Начално училище “Илия Р. Блъсков”, гр. Шумен

Наименование:Регионално управление на образованието
Община:Шумен
Населено място:Шумен
Адрес:ул. “Цар Калоян” №1
Телефон:054 800 373
Ел. поща:mail@ruo-shumen.bg
Началник:Светлана Милева
Краен срок за
подаване на документи:
31.10.2022 г.
Основание:чл. 261, ал.2 от ЗПУО

Допълнителна информация

<<< Назад към всички обяви
Skip to content