Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по организация на средното образование” в РУО – Шумен

15.04.2022 г.

Обявление за конкурс

03.05.2022 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността “старши експерт по организация на средното образование”

07.06.2022 г.

На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място – Емилия Чапкънова-Колева

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content