Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен

15.01.2021 г.

Заповед № РД09-116/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Шумен

01.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО-Шумен

Система за определяне на резултатите за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО-Шумен

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content