Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел “Организационно методическа дейност и контрол” в РУО – Шумен

Публ. на 24.11.2023 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Няма допуснати до конкурс кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-3947/01.12.2023 г. на министъра на образованието и науката, за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение ”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен, реши:

Не допуска до конкурс кандидатите:

            1. Георги Димитров – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно минимален професионален опит – 1 година професионален опит, придобит на ръководна длъжност директор или заместник-директор по учебно-производствена дейност в системата на професионалното образование и обучение или учител по професионална подготовка в системата на професионалното образование и обучение, или опит на експертна длъжност в администрация, свързана с професионалното образование, или минимален ранг IV младши

            2. Нилгюн Осман – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно минимален професионален опит – 1 година професионален опит, придобит на ръководна длъжност директор или заместник-директор по учебно-производствена дейност в системата на професионалното образование и обучение или учител по професионална подготовка в системата на професионалното образование и обучение, или опит на експертна длъжност в администрация, свързана с професионалното образование, или минимален ранг IV младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content