Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен

Публ. на 21.06.2023 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение №3 към чл. 17, ал. 2)

Декларация от лицето

Публ. на 10.07.2023 г.

Със Заповед № РД09-1426/06.07.2023 г. на министъра на образованието и науката, конкурсната процедура за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен е прекратена поради непостъпили заявления за участие.

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология”

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content