Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение” в РУО – Шумен

Публ. на 24.03.2023 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение №3 към чл. 17, ал. 2)

Декларация от лицето

Публ. на 10.04.2023 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Публ. на 10.04.2023 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”

Публ. на 28.04.2023 г.

Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен, приключва без крайно класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content