Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература” в РУО – Шумен

Публ. на 07.02.2023 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение №3, към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Публ. на 24.02.2023 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература”

КЛАСИРАНЕ на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен.

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по български език и литература“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен, както следва:

Първо място: Пламена Неделчева

Публ. на 20.03.2023 г.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content