Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт по информационно осигуряване” в РУО – Шумен

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Публ. на 29.12.2022 г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Публ. на 16.01.2023 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността “старши експерт по информационно осигуряване”

Публ. на 16.01.2023 г.

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” в Регионално управление на образованието – Шумен

На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място – Светомир Денев

Публ. на 09.02.2023 г.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content