Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “старши експерт за обучението в начален етап” в РУО – Шумен

15.11.2022 г.

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Публ. на: 02.12.2022 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса за длъжността “старши експерт за обучението в начален етап”

Публ. на: 02.12.2022 г.

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Шумен.

На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място – Татяна Радева

Публ. на: 20.12.2022 г.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content