Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в РУО – Шумен

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Декларация от лицето

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

публ. на 21.10.2022 г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността “главен юрисконсулт”

публ. на 21.10.2022 г.

Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Шумен

На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място – Зорница Костадинова

публ. на 22.11.2022 г.

<<< Назад към всички конкурси
Skip to content