Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурси за свободни длъжности във второстепенните звена към МОН

Конкурс за длъжността “главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” на Националния инспекторат по образованието до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляра – 1 щатна бройка
май 17, 2024
Конкурс за длъжността “главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” на Националния инспекторат по образованието – 1 щатна бройка
май 17, 2024
Конкурс за длъжност „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ на Националния инспекторат по образованието – 1 щатна бройка.
май 17, 2024
Конкурс за длъжността “главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” в Националния инспекторат по образованието до 4 г. или до завръщане на титуляра – 2 щатни бройки
януари 19, 2024
Конкурс за длъжността “главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” в Националния инспекторат по образованието – 2 щатни бройки
януари 19, 2024
Конкурс за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 31.05.2027 г. включително или до завръщане на титуляря – 1 щатна бройка
август 24, 2023
Конкурс за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 3 щатни бройки
август 24, 2023
Конкурс за длъжността „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка
август 24, 2023
Конкурс за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образованието – 1 щатна бройка
юни 15, 2023
Конкурс за длъжността „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ в Националния инспекторат по образованието– 1 щатна бройка
май 27, 2022
Skip to content