9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурси за заемане на длъжност в РУО гр. Шумен

Конкурс за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен
май 4, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт по организация на средното образование” в РУО – Шумен
април 15, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература” в РУО – Шумен
април 15, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт за обучението в начален етап” в РУО – Шумен
април 15, 2022
Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в РУО – Шумен
февруари 24, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература” в РУО – Шумен
февруари 24, 2022
Конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен (публ. 07.10.2021 г.)
октомври 7, 2021
Конкурс за длъжността “Старши експерт по информационно осигуряване” в РУО – Шумен
юни 26, 2021
Конкурс за длъжността “Старши експерт по организация на средното образование” в РУО – Шумен
юни 25, 2021
Конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен
юни 24, 2021
Skip to content