Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Конкурси за заемане на длъжност в РУО гр. Шумен

Конкурс за длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел “Организационно методическа дейност и контрол” в РУО – Шумен
ноември 24, 2023
Конкурс за длъжността “Старши експерт по природни науки и екология” в отдел “Организационно методическа дейност и контрол” в РУО – Шумен
ноември 17, 2023
Конкурс за заемане на длъжността “старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен
септември 5, 2023
Конкурс за заемане на длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение” в РУО – Шумен
август 30, 2023
Конкурс за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” в РУО – Шумен
юни 21, 2023
Конкурс за длъжността “старши експерт по професионално образование и обучение” в РУО – Шумен
март 24, 2023
Конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература” в РУО – Шумен
февруари 7, 2023
Конкурс за длъжността “старши експерт по информационно осигуряване” в РУО – Шумен
декември 29, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт за обучението в начален етап” в РУО – Шумен
ноември 15, 2022
Конкурс за длъжността “старши експерт по български език и литература” в РУО – Шумен
ноември 15, 2022
Skip to content