Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

53-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на тема: „На своите 150 години Всемирен пощенски съюз служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светът се промени изключително много. Напишете писмо на бъдещите поколения за света, който се надявате да наследят” организиран от “Български пощи” ЕАД, стартира в началото на месец март 2024 г.

Международният епистоларен конкурс на Всемирният пощенски съюз, цели да подобри грамотността чрез изкуството на писане на писма. Ежегодният конкурс, който е насочен към деца и млади хора, насърчава участниците да изразят своята креативност и да усъвършенстват езиковите си умения.

В конкурса могат да участват само деца на възраст от 9 до 15 години. Международното бюро на Всемирния пощенски съюз не приема съчинения, изпратени директно от училища, физически лица или подобни.

До оценка ще бъдат допускани съчинения, които отговарят на поставените условия, а именно:

  • Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие;
  • Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема;
  • Авторът на съчинението да бъде на определената възраст;
  • Съчинението да съдържа не повече от 800 думи;
  • Оригиналното писмо може да съдържа илюстрации на участника;
  • Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 29-ти март 2024 година.

Забележка: Участниците, които не са предоставили попълнена Декларация- съгласие. няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпратят своите съчинения не по-късно от 29 март 2024 година на адрес:

РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД

за 53-ти Епистоларен конкурс

бул.’’Съборни” № 42

9000 Варна

Оценката на получените съчинения ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД. Комисията ще класира и награди три от тях с подаръци, съответно на първо, второ и трето място.

Съчинението получило първа награда на национално ниво на конкурса ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 53-ти Международен епистоларен конкурс в срок до 05.05.2024г.. Към награденото писмо ще бъдат приложени/изпратени необходимите документи за участие в международното ниво на епистоларния конкурс.

На официалната интернет страница на “Български пощи” ЕАД ще бъдат обявени отличените участници.

Декларация-съгласие.

Правила за организиране и провеждане на 53-ти епистоларен конкурс

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content