Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Харта на клиента в РУО – Шумен

Харта на клиента

Годишен доклад за оценка на удоволетвореността на потребиетлите за 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.


Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)
Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Шумен,
ул. „Цар Калоян“ № 1
– Спирка „НОИ“, автобусни линии: № 6, № 61, № 9, № 9 А, № 10,
№ 14 и № 16;
– Спирка „Районен съд – Шумен“, автобусни линии: № 2, № 3;
Паркиране – Платен паркинг пред „Старата“ поликлиника
– места в режим „синя зона“ по бул. „Славянски“
Работно време с непрекъснат режимот 9:00 до 17:30 часа
Бързо и лесно ориентиране чрез: – указателни табели за местоположението на ЦАО
– на сайта на РУО – Шумен
За клиенти със специфични потребности: – обслужване на входа на РУО – Шумен след предварително
позвъняване на телефон 054/800-373;
– служителите ни ще Ви окажат необходимото съдействие
по време на Вашия престой в ЦАО
В ЦАО на Ваше разположение са: – Места за сядане, обособена зона за консултации, пособия за
попълване на документи;
– Питейна вода, санитарен възел;
– Безплатен достъп интернет
Добра информираност, бърза и лесна комуникация
Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат – любезно, с лично отношение, уважение и търпение при спазване на конфиденциалност;
– непредубедено и безпристрастно;
– като използват ясен, точен и достъпен език при общуването с Вас
Информация за услугите ни ще намерите: – на интернет страницата ни в секция „За РУО – Шумен и на място в ЦАО;
– на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите;
– на телефон 085/800-373.
Съдействие на място в ЦАО ще получите отНашите служители в ЦАО и/или от нашите експерти, които:
– ще отговорят на въпросите Ви, свързани предоставяните от РУО услуги;
– Ще Ви окажат помощ при попълването на заявление/документ;
– Ще Ви информират на статуса на Вашата преписка
В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страницаще намерите информация, разясняваща най-често задаваните
от Вас въпроси.
Предимства на обслужването
Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер – за устни запитвания на място или по телефона – в рамките на 20 минути;
– за писмени запитвания – до 7 работни дни.
Бързо обслужванеВ рамките на 20 минути:
– ще приемем Вашите документи;
– ще Ви предоставим интересуващата Ви информация и ще ви дадем насоки.
Ще ви обслужим само на едно гише – За подаване на документи в Центъра за административно
обслужване ще посетите само едно гише;
– Може да заплатите дължимата сума на място на ПОС
терминално устройство.

Обратната връзка е важна за нас. Можете да ни помогнете да подобрим административното обслужване, като подадете предложение, сигнал или жалба

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага – в рамките на престоя Ви в ЦАО

 • Служителите от ЦАО ще съдействат за разрешаване на възникнал проблем в рамките на Вашия престой;

 • При обективна необходимост:
 • ще Ви осигурим консултация с компетентен експерт от РУО
 • можете да се обърнете към началника на отдел АПФСИО или към началника на отдел ОМДК в РУО
 • Пишете ни

  Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

  Може да ги подадете:

  • на адрес: 9700, гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1
  • на електронен адрес: mail@ruo-shumen.bg
  • в обозначената кутия в ЦАО

  Обадете ни се

  Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

  На телефони:
  054/800-373; 054/875-019; 054/875-309; 054/801-816; 054/800-345

  Информация за Вашата удовлетвореност

  Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

  Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

  • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
  • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

  Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

  Skip to content