9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

КОО Чужди езици

Културно-образователна област: Чужди езици

Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език

Национално многоезично състезание на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2019/2020 година

Резултати от област кръг

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2019/2020 година

Допуснати ученици за участие в национален кръг

Допуснати ученици за участие в областен кръг на 19.10.2019 г.от 13.30 ч.

Skip to content