9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

КОО Природни науки и екология

Kултурно-образователна област: Природни науки и екология

Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2018/2019 година в област Шумен

Списък на допуснатите ученици до областен кръг

Регламент

Възрастова група V-VІ клас

Възрастова група VII-VІII клас

Възрастова група IX-X клас

Възрастова група XI-XII клас

19.12.2018 г.

Skip to content