9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

КОО Математика, информатика и информационни технологии

Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии

Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии

XIX Национален есенен турнир по информатика – Шумен

22 – 24.11.2019 г.

От 22 до 24 ноември 2019 година в град Шумен ще се проведе XIX Национален есенен турнир по информатика.

Организатор на изявата е Министерството на образованието и науката, а негови домакини – Регионалното управление на образованието – Шумен, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович” – гр. Шумен.

Председател на журито е гл. ас. Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика на Българската академия на науките, а членове са преподаватели във висши учебни заведения и учители от страната.

На 23.11.2019 г. от8:30 часа в компютърните зали на Профилираната природоматематическа гимназия „Нанчо Попович” и от 9:00 часа в компютърните лаборатории на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще се състезават 227 ученици от IV до XII клас от 16 области – Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София-град, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол. Съгласно регламента на националното състезание участниците са разпределени в 5 групи: група А (XI – XII клас), група B (IX – X клас), група C (VII –VIII клас), група D (VI клас) и група E (IV – V клас). От област Шумен ще участват 23 ученици.

Обявяването на резултатите, награждаването на най-добре представилите се и официалното закриване на състезанието ще се състои на 24 ноември 2019 г. от 9:00 часа в актовата зала на ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен.

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Резултати от математическото състезание „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ” за ученици от IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведена 18.05.2019 г. от 9.00 часа.

Организатор на състезанието е РУО – Шумен.

Домакин на състезанието е II Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в комбинирана или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.  в училището домакин.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.45 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведена 23.03.2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

За учениците от IV клас състезанието ще се проведе в Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Учениците следва да заемат определените места в училищата домакини до 10.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

На видно място в училището домакин се поставят:

– на 23.03.2019 г. след 14.00 ч. верните отговори;

– до 14.00 ч. на 26.03.2019 г. протоколът с резултатите на явилите се ученици.

Окончателните протоколи за всеки клас се поставят до 04.04.2019 г. в РУО – Шумен на информационното табло.

Всички ученици, които проявяват интерес към състезанието, могат да получат информация в училището, в което се обучават.

08.03.2019 г.

Skip to content