Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Условия и ред за запознаване на учениците, положили изпити за национално външно оценяване (НВО) в VІІ клас със сканирано копие на оценените индивидуални изпитни работи

Със Заповед № РД06-295/01.07.2024 г. на началника на РУО – Шумен са определени следните условия и ред за запознаване на учениците, положили изпити за национално външно оценяване (НВО) в VІІ клас със сканирано копие на оценените индивидуални изпитни работи:

  • В дните 2 юли, 3 юли и 4 юли 2024 г. (вторник, сряда и четвъртък) в сградата на Регионално управление на образованието – Шумен, Заседателната зала  (гр. Шумен, ул. „Цар Калоян” № 1.
  • От 8.30 ч. до 16.30 ч. за НВО по всеки от учебните предмети – български език и литература, математика или английски език.
  • При спазване на изискванията в съответния раздел от Правилата за информационна сигурност, утвърдени със Заповед № РД09-4329/28.12.2023 г. на министъра на образованието и науката:
  • в присъствието член на регионалната комисия за проверка и оценяване ученикът от VІІ клас, придружен от родител (настойник, попечител, представител на непридружени малолетни или непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), вижда своята сканирана и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content