Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Управляващият орган на Програма “Образование” 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт” по Приоритет 1 “Приобщваващо образование и образователна интеграция” на Програма “Образование” 2021-2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

В срок до 20.02.2024 г., заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content