9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Уважаеми родители и седмокласници…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с изпълнение на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година напомняме, че на 27 и на 28 май 2021 г. се подава заявление за полагане на изпити за проверка на способности