Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Търгове по реда на Закона за държавната собственост

Търгове

Заповед за утвърждаване на резултатите от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Къща Стефчови“ с площ 46 кв. м. и част от „Къща Махчеви“ с площ 16 кв. м, находящи се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 68, гр. Шумен.

Заповед за утвърждаване на резултатите

24.07.2019

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване

Регионално управление на образованието – Шумен, ул. “Цар Калоян” № 1 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Къща Стефчови“ с площ 46 кв. м. и част от „Къща Махчеви“ с площ 16 кв. м, находящи се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 68, гр. Шумен

Заповед за провеждане на търг

13.06.2019

Заповед за утвърждаване на резултатите от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с площ 74,20 кв. м. от държавен недвижим имот, представляващ двуетажна масивна сграда, находящ се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 68, къща „Махчеви” (Дома на учителя)

Заповед за утвърждаване на резултатите

06.03.2018

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване

Регионално упрвление на образованието – Шумен, ул. “Цар Калоян” № 1 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за кафе-аперитив

Заповед за провеждане на търг

25.01.2018

Обява

Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, ул. “Цар Калоян” № 1 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за кафе-аперитив

Обява

28.03.2016

Заповед за утвърждаване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. площ от първи етаж в сградата на РИО – Шумен, ул. „Цар Калоян” № 1, за инсталиране и експлоатация на машина за топли напитки

07.08.2014 г.

Обява

Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, ул. “Цар Калоян” № 1 обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. площ от първи етаж в сградата на РИО – Шумен, ул. „Цар Калоян” № 1, за инсталиране и експлоатация на машина за топли напитки при начална месечна наемна цена 25,00 (двадесет и пет) лв.

Договорът за наем се сключва за срок от 1 (една) година с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в ЗДС.

Наемната цена се внася по посочена банкова сметка в началото на всяко тримесечие за следващите три месеца – до 5-то число.

Размер на депозита 25,00 (двадесет и пет) лв. Тръжната документация се получава в деловодството на РИО – Шумен срещу цена от 10,00 (десет) лв., внесена в касата.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на РИО – Шумен до 16,00 часа на последния работен ден преди провеждането на търга.

Търгът ще се проведе в сградата на РИО – Шумен на ул. „Цар Калоян” № 1 от 11,00 часа на 05.08.2014 г.

Телефони за справки: 054/800 – 373 (вътр. 215)

24.06.2014

Skip to content