Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Служебна кореспонденция

№ 22-2605/18.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
В ОБЛАСТ ШУМЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РД21-1237/18.10.2021 г. в РУО – Шумен, Ви уведомяваме, че на 20.10.2021 г. от 14:00 часа в Zoom ще се проведе уебинар, организиран от РААБЕ България в партньорство с АдминСофт Плюс за ново софтуерно решение, което да подпомогне образователните институции в процеса на атестиране на педагогическите специалисти: модул „Оценяване на персонала“. Модулът включва две функционалности „Атестиране“ и „Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала“.

За повече информация и регистрация: https://www.pedagozi.bg/bezplatni-uebinari

Приложение:

Информация за модул „Оценяване на персонала“ и предстоящото му представяне.

ЮЛИЯН ТОДОРОВ

И.Д. началник на Регионалното управление наобразованието – Шумен

Skip to content