Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Свободни места по паралелки за III етап на класиране

Свободни места по паралелки за III етап на класиране. Подаване на заявления за участие в класирането – 26 и 27 юли 2022 г.

Skip to content