Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен

Skip to content