Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Шумен

Skip to content