Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ППМГ “Нанчо Попович” – гр. Шумен

Skip to content