Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

РЕЗУЛТАТИ ОТ І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ (ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ІІ ЕТАП)

При обявяване на резултатите от І етап на класиране 1359 ученици са приети за учебната 2023/2024 година в училище, осъществяващо държавен прием в VІІІ клас. 32 ученици не са класирани на първия етап и ще очакват обявяване на резултатите от ІІ етап (до 19 юли).

            Приетите ученици разполагат с три работни дни (13, 14 и 17 юли), за да се запишат в паралелката, в която са класирани. Записването става с оригинала на свидетелството за основно образование, а в професионална паралелка – и с оригинал на медицинското удостоверение, издадено от личния лекар.

            Учениците, които са класирани не по първо, а по някое следващо желание, могат да се запишат в училището, в което са приети, или – пак там – да подадат заявление за участие във ІІ етап на класиране. При подадено заявление изчакват обявяването на резултатите (19 юли) и се записват след ІІ етап в периода 20-24 юли 2023 г..

Класираните на І етап, но пропуснали срока за записване губят мястото си. Следващата възможност за участие е на ІІІ етап на класиране, за което заявления ще се подават на 26 и 27 юли 2023 година. Повече информация: ТУК

Обл. комисия по приемане на учениците

Публ. на 12.07.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content