Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Във връзка с предстоящото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ съвместно с Министерството на образованието и науката публикува Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“

Концепцията за процедура„ Модернизация на образователна среда“ можете да намерите на следния електронен адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039 или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362.

Процедурата ще се реализира в изпълнение на дейностите поСтълб „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“. Планираният общ бюджет на дейностите за реализация в рамките на предстоящата процедура „Модернизация на образователна среда“ е 326 100 000 лева.

Мнения на потенциалните кандидати относно реализиране на процедурата, както и на всички заинтересовани страни се приемат в срок до 04.05.2022 г. включително  и могат да бъдат изпращани на електронен адрес: infosf@mon.bg

След приемане на актовете на национално ниво, регулиращи реда за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, проектът на пакет Насоки за кандидатстване ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в Информационната система за Механизма, преди внасянето им за утвърждаване.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content